Menu

Księgowość Kraków

Usługi księgowe w Krakowie. Sprawdź, gdzie znajdziesz najtaniej!

Biuro rachunkowe lub doradca podatkowy może być pełnomocnikiem ogólnym

spolkizoo

Od 1 lipca 2016 roku możliwe jest wyznaczenie jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego. Płatnik, podatnik lub inkasent może upoważnić biuro lub doradcę do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych lub innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

W nowelizacji Ordynacji podatkowej z 1 stycznia 2016 roku wyróżniono trzy rodzaje pełnomocnictwa, tj. ogólne, szczególne i do doręczeń. Przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego weszły w życie jednak od 1 lipca 2016 roku. Nowe prawo zniosło zasadę, według której pełnomocnictwo składane jest w organie podatkowym dopiero gdy toczy się sprawa. Wcześniej udzielenie pełnomocnictwa było okazywane fiskusowi po wszczęciu postępowania, przez złożenie dokumentu pełnomocnictwa do akt poszczególnych spraw.

Pełnomocnictwo ogólne, zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu albo wypowiedzeniu mocodawca zgłasza wyłączenie w formie dokumentu elektronicznego. Słowem – wszystkie sprawy związane z pełnomocnictwem ogólnym są załatwiane elektronicznie. Papierowe formularze mogą zostać wykorzystanie wyjątkowo, np. w przypadku wystąpienia problemów technicznych.