Menu

Księgowość Kraków

Usługi księgowe w Krakowie. Sprawdź, gdzie znajdziesz najtaniej!

Dowody księgowe

spolkizoo

Osoby, które rozliczają się na zasadach pełnej księgowości zobowiązane są do ewidencji każdego zdarzenia gospodarczego mającego miejsce w przedsiębiorstwie. Dowody księgowe to dokumenty, na podstawie których dokonuje się zapisów w księgach rachunkowych. Regulowane są one ustawą o rachunkowości. Zgodnie z nią muszą być one rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów.

Dowody księgowe muszą zawierać:

- rodzaj dowodu oraz jego numer identyfikacyjny,

- określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,

- opis operacji gospodarczej,

- datę dokonania operacji oraz datę wystawienia dowodu,

- podpis wystawcy dowodu,

- podpis osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

- dekretację dowodu oraz podpis osoby odpowiedzialnej.

 

Rodzaje dowodów księgowych:

- dowody zewnętrzne własne - przekazywane są kontrahentowi,

- dowody zewnętrzne obce - otrzymywane od kontrahentów,

- dowody wewnętrzne - dotyczą operacji wewnątrz jednostki,

- dowody zbiorcze - służą do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych, które muszą zostać wymienione w dowodzie zbiorczym,

- dowody zastępcze -  wystawiane są do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,

- dowody rozliczeniowe - ujmują dokonane wcześniej zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych,

- dowody korygujące - poprawiają poprzednie zapisy.